מחירון כרטיסי ביקור

 • המחירים אינם כוללים כתיבת תוכן, וכתיבת תוכן שיווקי

 • המחירים אינם כוללים תמונות פרימיום

 • המחירים כוללים הדפסה

כרטיס ביקור פנינה

770 ש"ח

 • עיצוב כרטיס דו"צ

 • הדפסה 1,500 כרטיסים

 • נייר פנינה לבן/זהוב/כסוף

הזמן עכשיו

כרטיס ביקור גולד

750 ש"ח

 • עיצוב כרטיס דו"צ

 • הדפסה 1,500 כרטיסים

 • נייר כרומו מבריק 300 גרם

 • ציפוי למינציה

הזמן עכשיו

כרטיס ביקור בסיסי

700 ש"ח

 • עיצוב כרטיס דו"צ

 • הדפסה 1,500 כרטיסים

 • נייר כרומו מבריק 300 גרם

/בחירת-חבילת-עיצוב/

מחירון עיצוב לוגו

 • המחירים אינם כוללים יצירת סלוגן

 • המחירים כוללים את מספר הסקיצות לפי החבילה. לאחר בחירת הסקיצה הרצויה אין מגבלה על התיקונים עד לשביעות רצון הלקוח

לוגו פרימיום

2,500 ש"ח

 • עיצוב 5 סקיצות ללוגו

 • עיצוב כרטיס ביקור

 • עיצוב ניירת מכתבים + מעטפה

הזמן עכשיו

לוגו גולד

1,500 ש"ח

 • עיצוב 5 סקיצות ללוגו

הזמן עכשיו

לוגו טריפל

1,000 ש"ח

 • עיצוב 3 סקיצות שונות ללוגו

הזמן עכשיו

חידוש לוגו

800 ש"ח

 • חיודש לוגו קיים

הזמן עכשיו