עיצוב עטיפה לספר “אלוהים גבוה מדי” חדווה אלמוז בניין ודיור

עיצוב עטיפה לספר “אלוהים גבוה מדי” חדווה אלמוז בניין ודיור

לצפייה באתר רחפו מעל המסגרת והאתר יגלל כולו

לצפייה באתר
לחצו על המסגרת
והאתר יגלל כולו